Sermaye Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı 17.365.000,00 TL
Ödenmiş Sermayesi 13.703.317,82  TL

 

 Ortaklık Yapısı

ER KAPİTAL HOLDİNG A.Ş       13.703.317,82  TL      %100

 

Otostor İş Ağı

update-cxzlient6
paneva
cankurtaran
akdenizfinans
bymuraterdoganlogo
update-client6